Marketing musí tvořit celek.

28 Pro Marketing musí tvořit celek.

Marketing je termín, který slyšíme ze všech stran. Každá firma, se kterou spolupracujeme, chce dělat ten nejlepší marketing tak, aby byla úspěšná a vydělávala peníze. To je logické a my rádi pomůžeme najít tu nejlepší cestu, kterou se vydat.

Často je ale marketing vnímán spíše jako kouzelná formule: my máme marketingové oddělení, my děláme offline marketing, my děláme on-line marketing a utratili jsme za něj tolik a tolik peněz. Na první pohled se může zdát, že je vše v pořádku. Na ten druhý pohled se bohužel ukazují chyby plynoucí ze stereotypních návyků, nepochopení moderních trendů, zažitých partnerství v reklamních zakázkách a podobně.

Je jedno, jakým způsobem budeme marketing specifikovat, moderně nazývat, odrážet v něm aktuální trendy inbound marketingu, content marketingu a dalších moderních směrů. Důležité je, aby marketing tvořil ucelený a smysluplný soubor opatření, která podporují činnost firem a na která navazuje nabídka služeb a prodej výrobků. Moderní marketing může být funkční a efektivní pouze v případě, že firma na problematiku své propagace nahlíží komplexně a nebojí se investovat do analýz svých zákazníků a trhu, kde působí. Analýzy a jejich výsledky jsou ale pouze prvním krokem, kterým to nesmí skončit. Další kroky představují změny, které je nutné vykonat na základě zjištěných informací. Jedná se o nastavení opatření zajišťujících co nejlepší vnímání služby, produktu, ale i celé firmy jejich zákazníky. Jde o vytváření, posilování a upevňování vztahů uvnitř firmy, ale také o interakce se zákazníkem. Loajální a spokojený zákazník má vliv na spokojenost a loajalitu zaměstnanců, kteří tak zlepšují celkový obraz firmy navenek.

Marketing by měl být vždy ucelený, promyšlený a měly by na něj navazovat přímé obchodní modely. Jedním cílem je vybudování povědomí o značce a jejího dobrého jména, ale i to je potřeba jednoduše zobchodovat. Proto se vždy našich klientů ptáme, co jim konkrétní marketing přinese a jak výsledky chtějí prodat. Je hezké mít spoustu lajků na sociálních sítích, ale vydělaly peníze, nebo jaký měly efekt? Funkční marketing nemůžeme striktně rozdělovat, v nejhorším případě každou jeho část nechat vykonávat jiné oddělení nebo různé externí firmy, to z našich zkušeností většinou vede pouze k prodražení a především neefektivitě.

Chceme a spolupracujeme s klienty, kteří chtějí pracovat, umí naslouchat a mají chuť se měnit. Za funkčním marketingem vždy stojí spousta úsilí, které musí být dobře nasměrované a načasované. Důležitý je osobní přístup a originální vlastní obsah, který je náročné vytvářet, ale z dlouhodobého pohledu jako jediný funguje. Pomáháme našim klientům nejen vytvářet vlastní a originální obsah, ale také jej správně předávat jejich zákazníkům. Protože to, že se sejdou všechny správné podklady, je pouze prvním krokem k úspěchu. Důležité je hlavně jejich strategické načasování, na které navazují přímé obchodní metody, které tvoří jednotný celek. Výsledkem je ucelená a fungující kampaň, která přináší výsledky, takže vydělává peníze.