Markeťák

Co Marketingový specialista, kterého potřebuje Chilli Production musí umět? – Chat GPT:

 • Pochopit trh a cílovou skupinu: Měl by mít schopnost analyzovat trh a identifikovat cílovou skupinu, kterou chce oslovit
 • Strategické plánování: Měl by být schopen navrhnout a implementovat marketingovou strategii, která bude v souladu s celkovou strategií společnosti
 • Znalost marketingových nástrojů: Měl by mít dobrý přehled o různých marketingových nástrojích, jako jsou reklama, PR, obsahový marketing, sociální média a další, a být schopen je efektivně používat
 • Analytické dovednosti: Měl by být schopen analyzovat data a vyhodnocovat výkon marketingových kampaní, aby mohl vyhodnotit úspěšnost a případně upravit svou strategii
 • Kreativita a tvořivost: Měl by být schopen vytvářet poutavé a zapamatovatelné reklamní kampaně a obsah, který bude oslovovat cílovou skupinu
 • Schopnost komunikace: Měl by být schopen efektivně komunikovat se svými kolegy, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami
 • Znalost digitálního marketingu: Měl by mít dobrý přehled o digitálních marketingových nástrojích a trendech a být schopen je efektivně využívat ve své práci
 • Schopnost týmové práce: Měl by být schopen pracovat jako součást týmu a spolupracovat s ostatními členy marketingu i jiných oddělení, aby dosáhl společných cílů

Co chceme my:

 • Komunikativnost a pozitivní vystupování
 • Selský rozum a všeobecný přehled
 • Týmovou spolupráci
 • Kreativitu a tvořivost
 • Pokročilou práci s tabulkami a office programy
 • Analytické dovednosti a nadhled
 • Přehled v marketingových nástrojích, jako jsou reklama, PR, obsahový marketing, sociální média a další
 • Znalost a praktické používání soc. sítí a přehled v aktuálních trendech

Kolik za to dostaneš?

35 000 – 55 000 Kč / podle toho jak to bude odsejpat a v jaké to bude kvalitě

Čekáme na mail: otta.kovarik@chilliproduction.cz a do kopie tomas.jarolim@chilliproduction.cz

#ChilliRodina